Dragonstone

Dragonstone

Prydnadsföremål av stengods produceras av Hampshire Gardencraft, omfattar statyer och prydnadsföremål. Dragonstones eleganta och högkvalitativa sandstensskulpturer. Åldras vackert och tål frost. Dessa skulpturer skickas inte utan hämtas i butiken. Vid behov av leverans måste detta avtalas speciellt. Ring oss på telefon 042-327799.