Iris - Vår

Tillsammans med rosor är iris de äldsta växterna vi odlar. Historien sträcker sig ända till antikens dagar. Namnet har Iris betyder regnbåge och det speglar utseendet. Irisen säljs på knöl och de skall planteras mycket grunt så att den översta delen av knölen är synlig. Jorden skall vara torr. När knölarna bli äldre och större kan de delas. Beställs och levereras på våren.