Andra Rosor

Återblommande gammaldags rosor
Engångblommande gammaldagsrosor
Gallicarosor
Damascenerrosor
Albarosor
Centifolierosor

Åtrblommande moderna rosor
Artros rosor (vildrosor) & hybrider
Klätterrosor & Ramblers
Stamrosor
 

Återblommande gammaldags rosor
Dessa rosor med japanskt eller kinesiskt ursprung har förmågan att blomma kontinuerligt hela sommaren. Det är denna grupp som bidragit med både utökad färgskala och förlängd blomningssäsong hos europeiska rosor. Bladverket påminner om dagens moderna rosor men blommorna har de gammaldags rosornas charm och doft.

Engångblommande gammaldagsrosor
Rosor eller rosgrupper som förädlats fram före 1867 och blommar en gång per växtsäsong,
kallas för engångblommande gammaldags rosor. Många rosor i denna grupp bildar större buskar än de återblommande rosorna. De är också ofta mer lättskötta genom att de kräver lite näring, ofta tål skugga, är mindre sjukdomskänsliga och är härdigare än sina återblommande gelikar. Ett ypperligt resultat kan fås, om man i sin trädgård blandar engångblommande med flergångblommande rosor!

Gallicarosor
Gallicarosor är äkta gammaldags rosor av tidigt europeiskt ursprung med magnifik blomning i juni–juli! De är härdiga, långlivade och växer bra även på ganska magra jordar. Buskarna är oftast upprättväxande mellan 1 och 1,5 m höga. De kan få svampsjukdomar men är oftast friska. Gallicor har en fantastisk doft och kronbladen behåller oftast sin doft efter torkning. De kräver ganska lite gödsling och är ofta skuggtåliga.

Damascenerrosor
En grupp engångsblommande, gammaldags rosor, mycket odlingsvärda på grund av sin härdighet, friskhet, sitt utseende och starkt doftande blommor. De anses ha förts till Europa från Mellanöstern av korsriddarna.
Damascenerrosorna har oftast vita och rosa nyanser. På 1800-talet intog de topplatsen bland prydnadsrosorna i europeiska trädgårdar. Enbart doften kunde vara skäl nog för denna placering, då en rosgrupp med mera intensivt doft svårligen kan hittas. Bildar höga buskar med bågböjda grenar och växer bra även på medelgoda jordar.

Albarosor
Rosorna härstammar från medeltiden och från östra medelhavsområdet. Blommar i rosa och vitt med en ljuv skönhet som kompletteras av det grågröna bladverket. Albarosorna är engångblommande och är bland de friskaste och härdigaste rosorna. De klarar de flesta jordmåner och är anspråklösa vad gäller näring, gödsel och beskärning. Om de får några svampsjukdomar är det oftast rosrost. De flesta är skuggtåliga höga buskrosor och några av dem kan även användas som klätterrosor. De har en underbar stark doft.

Centifolierosor

Centifolierosor, eller hundrabladsrosor odlades fram av holländarna på 1600-talet. En av de mest älskade rossorterna; kallades oftast ’mormorsrosor’ men också ’roses des peintres’ eftersom de ofta avbildades i det
holländska blomstermåleriet.Centifolierosor är engångblommande och har i allmänhet stora, klotformade, nickande, doftande blommor. Skall odlas på medelgoda till goda jordar.

Åtrblommande moderna rosor
Några små samt marktäckande rosor ”Kärt barn har många namn” skulle man vilja säga om denna rosgrupp. ”Miniatyrrosor”, ”Patiorosor” (från spanskans ”patio” som betyder ”stenlagd innergård”), ”coverrosor” (från engelskans ”cover” som betyder ”marktäckare”). Många av rosorna hör till sortgruppen polyantha. Polyantharosor är för det mesta, precis som det latinska namnet anger, mångblommiga rabattrosor. Denna egenskap kommer från förädlingsarbetet i slutet av 1800-talet med den japanska klasblommande Rosa multiflora tillsammans med de moderna terosorna. Polyantharosor blommar mycket rikligt hela säsongen och har ett brett färgspektrum. Gemensamt för denna grupp är deras låga växtsätt. Mycket användbara till gravar, som låga häckar, i stenpartiet, till krukor och balkonglådor och i samplanteringar med andra perenner. De är också mycket användbara som kantväxter ochmarktäckare runt större rosor. Tåliga rosor som blommar nästan kontinuerligt hela säsongen.

Artrosor (vildrosor) & hybrider
Arterna och vildrosorna utgör ett stort sortiment och härstammar från alla delar av jordklotet; från Kaliforniens guldkust till Knossos på Kreta; från vilda västern i Texas till Japans kustområde; från Kinas väldiga bergsområde till Skottlands högländer. Dessa arter är välanpassade till det svenska klimatet och kännetecknas av ett elegant och robust växtsätt, vackert bladverk, blommornas enkla skönhet. På hösten belönas man med nyponens dekorativa färgklick. En självklarhet för de mera anspråkslösa delarna av trädgården eller sommarstugetomten.

Klätterrosor & Ramblers
Det är svårt att finna något underbarare än rosor som tittar ner på oss från husspaljén. Tyvärr är detta en ganska ovanlig syn och vi är förvånade över hur svårt det kan vara att hitta bra och ovanliga klätterrosor. Vi hoppas emellertid att denna kollektion skall vara både inspirerande och rikhaltig. Användningsområdet för klätterrosor är nästan outtömligt: husväggar, pergolor, tripoder, plank och spaljéer.

‘Ramblers’ blommar generellt en gång per år och då otroligt slösande med talrika små blomklasar. De är snabbväxande, härdiga och har mer kraft än vanliga klättrare. Vill man täcka en hel husgavel eller till och med ett helt träd är dessa det bästa valet! Det är en fantastisk upplevelse när det bara väller blommor ur en trädkrona och hela trädgården omfamnas av rosdoft!

Stamrosor
Stamrosor utgör ett värdefullt inslag i trädgården, dels i den mer formella delen av trädgården, dels för att skapa ett blickfång i rabatten. Vi har sett stamrosor som använts för att skapa en paradgata i trädgården eller placerade som solitärer mitt i gräsmattan, där de tronar i ensamt majestät. Stamrosor kan också vara ett viktigt hjälpmedel att skapa dynamik i rosrabatten – höjdskillnaden ger en mycket tilltalande effekt.

Stamrosor skall planteras djupt och med bra stöd.Okuleringsstället ligger ovanför jorden och vi rekommenderar vintertäckning för att det inte skall frysa. God gödsling belönas med riklig blomning.

Många olika typer av rosor kan fås som stamrosor. I vårt tycke är kanske klätterrosorna bland de vackraste. De har gracila, bågböjda grenar som ger en mycket vacker form antingen som klippt: klotformad; eller obeskuren: hängpilsformad.

Tillgången på stamrosor varierar. Vi föreslår därför att du – gärna i god tid – kontaktar oss och meddelar dina önskemål.