Upphovsrätt - Flora Linnea AB

Sammanställning av de lagar som gäller upphovsrätt på Internet

* Den som vill använda material publicerat på internet bör utgå från att samma regler gäller för elektroniskt publicerat material som för tryckt material. Du behöver alltså be om tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få använda materialet.

* Allt material - texter, bilder, grafik och teckningar - som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet är förbjudet enligt lagen. Bryter du mot detta kan det leda till skadestånd och om det gjorts "uppsåtligen" eller "av grov oaktsamhet" döms du dessutom till böter eller riskerar fängelse i två år. 

* Många tror att förbudet bara gäller om materialet ska användas kommersiellt, men det är inte heller okej att "låna" bilder och texter och lägga det på sin egen webbsida eller använda det i en skoltidning eller i ett temaarbete. Man får bara använda materialet "för eget bruk", det vill säga för kunskapsinhämtning, som referens och dylikt.

* Citat ur material är tillåtna, men endast i begränsad utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga "i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa". Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. (delar av texten har hämtats från mediekompass material)

För att få tillstånd att använda dig av våra bilder och texter skall du ta kontakt med oss på Flora linnea.