Stamrosor

Våra stamrosor kan du enbart köpa i vår butik på Fredriksdal.

Stamrosor från Flora Linnea


Stamrosor utgör ett värdefullt inslag i trädgården, dels i den mer formella delen av trädgården, dels för att skapa ett blickfång i rabatten. Vi har sett stamrosor som använts för att skapa en paradgata i trädgården eller placerade som solitärer mitt i gräsmattan, där de tronar i ensamt majestät. Stamrosor kan också vara ett viktigt hjälpmedel att skapa dynamik i rosrabatten – höjdskillnaden ger en mycket tilltalande effekt. Stamrosor skall planteras djupt och med bra stöd.Okuleringsstället ligger ovanför jorden och vi rekommenderar vintertäckning för att det inte skall frysa. God gödsling belönas med riklig blomning. Många olika typer av rosor kan fås som stamrosor. I vårt tycke är kanske klätterrosorna bland de vackraste. De har gracila, bågböjda grenar som ger en mycket vacker form antingen som klippt: klotformad; eller obeskuren: hängpilsformad. Tillgången på stamrosor varierar. Vi föreslår därför att du – gärna i god tid – kontaktar oss och meddelar dina önskemål. 

Det finns inga produkter som överensstämmer med urvalet.